Taxaties

Heeft u een taxatie nodig van uw agrarisch onroerend goed? Dan bent u bij Leyten & Van der Linde Rentmeester en makelaardij aan het juiste adres! De taxateurs hebben uitgebreide kennis en jarenlange ervaring met taxeren in het buitengebied van de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Agrarisch vastgoed taxeren

Met een vakkundig en professioneel taxatierapport van de taxateurs van Leyten & Van der Linde bent u verzekerd van een waardeoordeel dat door iedere instantie zal worden geaccepteerd. Wij taxeren voor alle kredietverstrekkers welke in de agrarische sector actief zijn. Onze agrarische taxateurs hebben ruime ervaring in het taxeren van complete akkerbouwbedrijven of veehouderijen, percelen losse grond, fruitteeltbedrijven, windmolens en alle andere denkbare objecten in het buitengebied van de provincie Flevoland.

Onze taxateurs

Martien van Arendonk en Wim de Bekker staan geregistreerd in het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT). Hiermee wordt aangetoond dat zij gecertificeerde taxateurs zijn op het gebied van agrarisch en landelijk vastgoed. Tevens staat Wim de Bekker geregistreerd in het REV-register (Recognised European Valuer) van TEGoVa (The European Group of Valuers’ Associations ). Deze REV-titel houdt in dat de taxateur opereert met de European Valuation Standards (EVS) als normstelling. Dit is een grensoverschrijdende kwalificatie, zodat we onze opdrachtgevers -lokaal én (inter)nationaal- optimaal van dienst kunnen zijn. Pieter Doelman en Jos van der Hoog (assistent taxateurs) ondersteunen de gecertificeerde taxateurs bij het opnemen en het uitwerken van de taxaties.

Doel van de taxatie

Het doel van de taxatie is een belangrijk gegeven in het taxatierapport en dient voorafgaand aan de taxatie vastgesteld te worden. De meest voorkomende doeleinden zijn: herwaardering van het agrarisch vastgoed t.b.v. de huidige financiering, het vaststellen van de waarde ten behoeve van de aanvraag van een nieuwe hypothecaire financiering of een uitbreiding van de financiering bij bijvoorbeeld nieuwbouwplannen of aankoop van cultuurgrond. Wij zijn tevens gespecialiseerd in het uitvoeren van fiscale taxaties ten behoeve van bedrijfsovernames, bedrijfsbeëindigingen, bij oprichting van een maatschap, V.O.F. of een B.V., erfbelasting, aangifte successiebelasting, schenking, echtscheiding of boedelscheiding. Ook voor alle andere doeleinden staan de taxateurs van Leyten & Van der Linde voor u klaar!

Onze werkwijze bij het opstellen van het taxatierapport

De erkende taxateurs van Leyten & Van der Linde voeren de taxaties volgens een vast protocol uit:

 • U neemt contact met ons op via telefoon of mail. Vervolgens wordt besproken wat er getaxeerd moet worden en wat het doel van de taxatie is.
 • Afhankelijk van het doel van de taxatie overleggen wij met uw bank of accountant.
 • Het doel van de taxatie, de gegevens van het te taxeren object en de kosten voor de taxatie worden geformuleerd in de opdrachtbrief.
 • Er wordt een afspraak gemaakt om de te taxeren objecten op te nemen.
 • De taxatie wordt voorbereid waarbij er wordt gekeken naar de gegevens uit het Kadaster, het bestemmingsplan, de bodemkaart en het Bodemloket.
 • Bij de opname wordt de opdracht verder besproken en worden de relevante aspecten van het te taxeren object besproken.
 • De te-taxeren-objecten worden geïnspecteerd waarbij er foto’s gemaakt worden voor in het taxatierapport.
 • Alle verzamelde informatie wordt in het taxatierapport verwerkt. De waarde van het object wordt in dit rapport berekend en onderbouwd.
 • Het taxatierapport wordt uitgewerkt in ons ALV-rapport (agrarisch landelijk vastgoed) welke afgeleid is van het A&LV-model van NRVT.
 • Als u dat wenst sturen we u of uw accountant eerst een concept taxatierapport toe.
 • We brengen indien nodig wijzigingen aan. Tot slot krijgt u het definitieve rapport zowel per mail als per post toegestuurd.

Heeft u een betrouwbaar taxatierapport nodig voor uw agrarisch vastgoed? Wij helpen u graag! Het aanvragen van een taxatie is snel en eenvoudig.

Neem contact met ons op
Taxatie nodig agrarisch onroerend goed