Rentmeesterschap

Leyten & Van der Linde onderscheidt zich in de makelaardij door haar rentmeesterlijke taken, het is een belangrijk deel van haar takenpakket.

In het verleden hield de Rentmeester zich vooral bezig met beherende taken. Tegenwoordig is het een veel ruimer begrip. Het begeleiden van pacht- en erfpachtzaken zijn vooral in een gebied als Flevoland veel voorkomende aangelegenheden. Bedrijfsverplaatsing en onteigening komt door de groei en de herindeling van Nederland steeds vaker voor.

Door goed op de hoogte te zijn van de bestuursrechtelijke mogelijkheden kunnen wij de agrarische ondernemer daarbij adviseren. Door de steeds veranderende regelgeving betreffende Ruimtelijke Ordening is het goed dat men zich laat adviseren door een specialist.

Door de schaalvergroting verandert een gebied. Wij denken daarin mee met de ondernemer. Mede daardoor waren wij de eerste in Flevoland die, in samenwerking met vele partijen, in 2007 reeds een kavelruil wisten te realiseren van 260 ha.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met ons op