Bedrijfsverplaatsing

Uw akkerbouw- of melkveebedrijf verplaatsen? Een bedrijfsverplaatsing kan vrijwillig plaatsvinden, maar ook gedwongen.

Vrijwillige bedrijfsverplaatsing

Vrijwillig verplaatsen kan te maken hebben met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, slechte staat van gebouwen of ook om andere redenen.

Gedwongen bedrijfsverplaatsing

Een gedwongen bedrijfsverplaatsing is vaak een gevolg van een onteigening. Als de overheid een plan heeft voor uw boerderij en zij nemen meer dan 75% van de oppervlakte in beslag of zij raken de gebouwen met hun plan, dan is de overheid verplicht om mee te werken aan het betalen van een schadeloosstelling die uitgaat van een volledige bedrijfsverplaatsing.

Verkoop ‘warme grond’- herinvesteringsreserveregeling

Wanneer u uw grond verkoopt voor stadsuitbreiding spreken we vaak van verkoop ‘warme grond’. Wanneer u verkoopt voor stadsuitbreiding brengt uw grond vaak een aanzienlijk hoger bedrag op dan de agrarische waarde. Uw opbrengst boven de agrarische waarde is belast met inkomstenbelasting, dan wel vennootschapsbelasting. Om te voorkomen dat u fiscaal moet afrekenen kunt u mogelijk gebruik maken van de verruimde herinvesteringsreserveregeling. Om in aanmerking te komen voor de herinvesteringsreserveregeling moet u aan voorwaarden voldoen. Om deze voorwaarden te kennen neemt u dan contact op met één van onze deskundigen.

wet- en regelgeving

Bij een bedrijfsverplaatsing krijgt u te maken met veel wet- en regelgeving. Te denken valt onder andere aan de Wet Grondgebondenheid, de Natuurbeschermingswet (NB-wet). Vaste onderwerpen bij een verplaatsing zijn onder andere fosfaat-en stikstofrechten. Leyten & Van der Linde Rentmeesters en Makelaars kennen deze regels en kunnen u informeren over uw mogelijkheden. Het verplaatsen van uw bedrijf is over het algemeen een langdurig proces. Bedrijfsverplaatsing begint met een goede voorbereiding. Onze deskundige zal in overleg met u een begroting opstellen om zo inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van een bedrijfsverplaatsing. Uit de begroting zal dan blijken of de door u gestelde wensen haalbaar en betaalbaar zijn. Als blijkt dat de financieringslasten te zwaar worden zullen we met u zoeken naar alternatieve oplossingen. Bij een bedrijfsverplaatsing gaat het ons om het bereiken van een positief eindresultaat voor u als agrarisch ondernemer.

Onze deskundigen, makelaars en adviseurs kunnen u op financieel én op fiscaal gebied ondersteunen, in overleg met uw accountant en fiscalist. Bent u geïnteresseerd en wilt u uw mogelijkheden doornemen?

Neem contact met ons op