Aankoop

U wilt een akkerbouwbedrijf, een melkveebedrijf  of juist alleen losse grond aankopen. Wanneer u de stappen onderneemt om agrarisch onroerend goed aan te kopen, is het verstandig om een aankoopmakelaar van Leyten & Van der Linde in te schakelen. Onze makelaars zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor de aankoop van een agrarisch bedrijf.

Aankoop traject agrarisch onroerend goed

Ieder agrarisch object is uniek en elk aankooptraject vergt maatwerk. Echter, bij elk aankoopproces worden ruwweg dezelfde stappen ondernomen.

Inventarisatie: Een agrarisch bedrijf in Flevoland zoeken

De aankoop begint met zoeken. U kunt uw zoektocht starten op internet of op Funda. Echter, in de provincie Flevoland worden niet alle akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven of losse grond aangeboden op internet. In Flevoland staan namelijk veel objecten in de stille verkoop. De agrarisch makelaar van Leyten & Van der Linde is op de hoogte van deze objecten. Start daarom bij uw zoektocht bij Leyten & Van der Linde!

Bezichtiging agrarisch bedrijf of losse grond

Als u een object heeft gevonden welke uw belangstelling heeft, is een bezichtiging belangrijk. U krijgt dan een beter beeld van het agrarisch bedrijf of de losse grond. Bij een bezichtiging zal de agrarisch makelaar van Leyten & Van der Linde met u meegaan om de technische staat van het object te beoordelen. Onze aankoopmakelaars adviseren over het bestemmingsplan en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Ook krijgt u informatie over de planologische ontwikkelingen in de regio.

Prijs, fiscale en juridische aspecten, vergunningen en beheersverordering

Voldoet het bedrijf of de losse grond aan uw wensen en besluit u het object aan te kopen? Dan zijn de volgende factoren belangrijk: 

 • Prijs

  Voor een agrarisch object is een vraagprijs vastgesteld. Wij zullen door middel van een waardebepaling deze vraagprijs toetsen naar ons eigen inzicht. De makelaar van Leyten & Van der Linde is agrarisch specialist in Flevoland. Hij is op de hoogte van de laatste referentietransacties en is daarom in staat de vraagprijs te toetsen.

 • Juridische en fiscale aspecten

  De juiste prijs voor het object betalen is belangrijk maar niet het belangrijkste. We hebben namelijk het brutoresultaat en het nettoresultaat. De bruto koopsom is de aankoopprijs. De netto-koopsom is nog veel belangrijker dan de bruto koopsom. De beste netto koopsom kunnen we bereiken door diverse fiscale en juridische aspecten zo optimaal mogelijk voor u te regelen.

 • Vergunningen

  Vooral voor aankoop van veehouderijbedrijven is dit in deze tijd erg actueel. Heeft het agrarisch bedrijf bijvoorbeeld een Natuurbeschermingswet vergunning? Heeft het agrarisch bedrijf geen NB-wet vergunning, dan zullen de mogelijkheden verder uitgezocht moeten worden.

 • Bestemming

  De bestemming of beheersverordening geeft aan wat toegestaan is op de betreffende locatie en welke uitbreidingen eventueel gerealiseerd kunnen worden. Wij zij u graag van dienst bij de aankoop van uw agrarisch onroerend goed!

Bovenstaand geeft een kort beeld van het aankoopproces voor akkerbouwbedrijf, melkveebedrijf of een ander agrarisch bedrijf. Wilt u een oriënterend gesprek met één van onze agrarisch makelaars of heeft u al belangstelling voor een agrarisch object?

Neem contact met ons op