W.L.T.M. (Wim) de Bekker

Functie: Register Makelaar taxateur (RMT)

De Bekker is geboren in Nagele (Noordoostpolder) waar zijn ouders vanuit Brabant zijn neergestreken om te “pionieren”. Begin jaren ’60 is het gezin naar Dronten getrokken om kans te maken op een boeren bedrijf. In het voorjaar ’65 kregen zijn ouders een boerderij toegewezen en daar heeft Wim met inmiddels vier broers zijn jeugd doorgebracht.

Na de Middelbare Landbouw School te Emmeloord is de militaire dienstplicht vervuld bij de Genie te Wezep en vervolgens aan het werk gegaan bij een landbouwloonbedrijf in Zeewolde, Zuidelijk Flevoland. In 1984 behoorde Wim en zijn vrouw Marijke tot de eerste groep bewoners van het jonge dorp Zeewolde, amper vijfhonderd inwoners! In Zuidelijk Flevoland is Wim in 1986 begonnen als vertegenwoordiger bij Landbouw Mechanisatie Bedrijf De Nieuwstad.

Ingegeven door de gedachte dat er naast de landbouwmachines nog meer is om te verkopen, is Wim aan de studie geslagen voor het diploma makelaar/Taxateur, gevolgd door de studie WOZ-taxateur. Met deze papieren op zak is hij enthousiast aan de slag gegaan bij een makelaarskantoor in Dronten.

Vanaf 1998 is hij voornamelijk werkzaam geweest in de woningmakelaardij, maar het buitengebied bleef toch trekken. De keus was snel gemaakt toen begin 2010 de kans zich voordeed om voor Leyten & van der Linde aan het werk te gaan als agrarisch makelaar. Het werkgebied is dan ook Flevoland, alle drie de polders waar Wim gewoond en gewerkt heeft en waar velen van u hem dan ook van kennen.